Svátky Narození Páně ve Štěpánově

Na svátek Narození Ježíše Krista podle nového stylu sloužil vladyka Izaiáš večer jitřní bohoslužbu ve Štěpánově u Olomouce.