Narození Páně v kapli sv. Jiří v Ostravě

Na první den svátku Narození Pána Ježíše Krista sloužil vladyka Izaiáš na tradičně řecké farnosti v Ostravě na zámečku.