Květná neděle v Opavě

Na Květnou neděli zavítal do Opavy vladyka arcibiskup Simeon