Svatodušní svátky v olomoucké katedrále a v Jihlavě

Olomouc

Takto oslavil katedrální chrám letošní svátek Seslání Svatého Ducha na apoštoly:

Jihlava

Letnice v jihlavském domovním chrámu:

 Více na pravoslavi.cz/jihlava