Květná neděle a Pascha v Opavě

Liturgie na Květnou neděli

Paschální bohoslužba se svěcením pokrmů