Dokumenty

Výpisy z rejstříku MK k 20.3.2015

21.10.2014 v rejstříku církví vedeném Ministerstvem kultury je zapsán:
statutární orgán Pravoslavné církve v českých zemích – vladyka Michal, arcibiskup pražský (viz výpis)
statutární orgán Pražské pravoslavné eparchie –
vladyka Michal, arcibiskup pražský (viz výpis)
statutární orgán Olomoucko-brněnská eparchie Pravoslavné církve v českých zemíchvladyka Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský (viz výpis)


Výpisy z rejstříků ministerstva kultury o statutářích naší církve

Ministerstvo kultury České republiky na základě přezkoumání a zhodnocení stavu v Pravoslavné církvi v českých zemích a na Slovensku provedlo dne 21. října 2014 tyto změny v registraci statutárních orgánů:
Statutárním zástupcem Olomoucko-Brněnské eparchie se stává vladyka Simeon.
(odkaz zde: /misc/zapis-21-10-2014/pc-ob.html)

 


 

Tomosy konstantonopolského patriarchátu

Tomos je výnos upravující statut zdejší pravoslavné církve.

Dokumenty z r. 1923 (včetně tomosu autonomie)

Konstantinopolský tomos požehnávající autokefalitu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku (1998)

 


 

Ústava pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Zde ke čtení