Chrámový svátek ve Vilémově

MONASTÝR ZESNUTÍ PŘESVATÉ BOHORODICE ve Vilémově oslavil svůj svátek.

15. srpna uvítal náš ženský monastýr oba moravské biskupy, mnohé další duchovní a všechny věřící a hosty, kteří si přáli pomodlit se na největší svátek přesvaté Bohorodice v monastýrském chrámu. Děkujeme matce představené Alexii i všem jejím pomocnicím  a příznivcům monastýru za přípravu slavnosti!