Archiv autora: Administrator

Koncert v Přerově

V úterý 9. července se v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje uskutečnil benefiční koncert souboru Vokál. Výtěžek koncertu byl předán starostovi obce Šišma, která byla nedávno postižena záplavami. S iniciativou koncertu přišli někteří členové souboru. Díky jejich odhodlání (koncert se uskutečnil v době dovolených a v silném vedru) a dlouhodobé spolupráci s přerovskou církevní obcí se myšlenka uskutečnila během několika dní. Na konci koncertu činila vybraná částka 33 814 kč, ale ještě po koncertu přispělo několik lidí a nakonec se výše částky zastavila na 36 670 kč. I když vybraná částka je v dnešní době spíš symbolická, měla tato akce více význam sociálního kontaktu a určitého vzkazu malých skupin na okraji zájmu přerovské veřejnosti.

Vydána nová kniha o hesychastické praxi

Olomoucko-brněnská eparchie vydala knihu duchovních rad a poučení od Efréma Svatohorce: Perly asketické moudrosti.

Obálka knihy

Český překlad duchovních rad a vyprávění od tohoto, po celém pravoslavném světě známého autora, nedávno zesnulého starce, uvádí do praxe pravoslavného duchovního díla modlitby mysli – čili hesychasmu. Jsou to rady a pokyny určené pro člověka naší doby. Starec Efrém, který konec svého života strávil budováním monastýrů v Americe, je jednou nejpovolanějších současných osobností, která může v tomto duchovním umění poskytnout orientaci a duchovní vedení. Sám prožil mnoho let jako učedník sv. Josefa Hesychasty mezi jeho nejbližšími, a pod jeho vedením (tj. „u jeho nohou“, jak sám říká) byl uveden do praxe tzv. Ježíšovy modlitby a posléze dosáhl na této cestě pokroku.

České znění vznikalo dlouho, ale výsledkem je, že máme v českém jazyce rady a poučení, které jsou pro každého duchovního člověka nad zlato cennější. Kniha obsahuje i vzpomínky na život u starce Josefa, různé příhody, které se tam staly, ale hlavně rozebírá metodu duchovní díla. Nahlíží na problematiku nikoliv z hlediska teoreticko-teologického, ale z hlediska duchovní praxe, ke které dává hluboký, zasvěcený a praxí ověřený výklad. Kéž tato kniha přinese mnoho duchovního užitku i mezi Čechy a Moravany.

K textu je v knize připojen i bohatý ilustrační materiál – dobové fotografie ze Svaté Hory, bratrstva sv. Josefa Hesychasty i starce Efréma z různých období jeho života.

Kniha má 144 str. formátu A5. Tvrdá vazba. Barevný tisk
Stojí 250 Kč a lze si ji objednat na adrese:
Úřad Eparchiální rady Olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích
Masarykova tř. 17, Olomouc 9, PSČ 779 00
Telefon: 585 224 883
E-mail: ob-eparchie-urad@seznam.cz
(K dostání je i na všech pravoslavných farnostech olomoucko-brněnské eparchie.)

Podpora pravoslavných misionářů v Africe

VÝROČNÍ ZPRÁVA
PRAVOSLAVNÉHO MISIJNÍHO BRATRSTVA
ZA ROK 2023

V roce 2023 společnost Orthodox Missionary Fraternity (OMF) oslavila 60 let své plodonosné misionářské působnosti. V historické měřítku se jedná o propagaci nevyčíslitelné řady zásadních hodnot, jak to konají naše misionářské týmy ve různých částech světa. Jedná se především o hodnotu lidství, úctu k lidskému životu, uznání vlastní autonomie a svobody jednotlivce, soucit s chudými a trpícími lidmi, rovnost v sociální oblasti, dobrovolná duchovní služba a jiné.

Jednou z nejvyšších hodnot, které OMF šíří, je úcta k lidskému životu. Bez této úcty nemůže existovat žádné dobro.  Nemůže být nahrazena žádnou jinou hodnotou. Nic jiného nám nemůže pomoci k dosažení jedné z největších ctností, a to lásky sjednocující všechny lidi. Nic než úcta a láska, která z ní pochází, nepřináší odpuštění a toleranci vedoucí k pokoji a smířenímezi Bohem a člověkem. Člověk vždy toužil po štěstí a k jeho dosažení je zapotřebí právě snaha o dosažení těchto hodnot.

Výročí šíření těchto hodnot oslavilo Misijní bratrstvo Fraternity na slavnostní akci věnované 60 letům nezištné práce, lásky a oběti na poli celosvětového misionářství. Tato událost se konala v Slavnostní síni v „Aristotle University“ v Soluni dne 10. prosince roku 2023 za účasti pěti biskupů z Jižní Afriky. Akce byla nazvána „Památka svatých misionářů“.

Jako vždy jednou za rok se právě tito misionáři účastnili měsíčního setkávání za účelem představit svou práci, která byla provedena v jejich misijních oblastech:

metropolitové Geron Makarios z Nairobi, Daniel z Aksum, Ignatios z Antananarivo, Myron z Nového Zélandu, Biskup Timoteo z Assos, Polykarpos z Bunya, Silvestros z Jinja, Agathonikos z Arusha, Chrysostomos z Bukoba.

Zároveň jsme měli čest přivítat metropolity Athenagorase z Mexika, Charitona z Kanangy, Meletiose z Katangy, Theodosiose z Kinshasy, Ieronymose z Kampaly; biskupy Cosmase z Constantiane, Nektariose z Gulu, Photiose z Malawi, Themistoclese z Nicopolis, Prodromose z Toliara a též otce Paula Petit-Homme z Haiti.

V roce 2023 OMF pokračovalo ve své filantropické a sociální práci, která je tak potřebná pro podporu a úlevu každé trpící duše. Poslechněme si slova našeho bratra v Kristu svatého apoštola Jakuba, který píše:

„Když, například, tvůj bratr nebo sestra jsou nazí a hladoví, a když jeden z vás jim řekne: „Nebojte se, zahřejte se a nasyťte se,“ ale neposkytne jim to, co pro svá těla potřebují, jaký z toho mají užitek? Vždyť víra bez skutků je mrtvá.“

Řádní členové našeho společenství navštívili misijní divizi na ostrově Fiji. Nabídli své služby, sloužili potřebám místní komunity a získali, jako vždy v těchto případech, mnohem více, než poskytli!

Misionáři se setkávají s různými problémy místní komunity, které musí nabídnout řešení. Hodnota lidství v mnoha společenstvích a národech bývá spojena s různými složitostmi, zvláštnostmi, primitivními tradicemi zakořeněnými hluboko v duších lidí, v kultuře, morálce jakož i v paradoxních a nesrozumitelných zvycích.

Misionáři každodenně čelí, kromě jiných záležitostí, takovým problémům, jako je materiální zajištění kněží v každé farnosti, nebo se potýkají např. s rozšířenou polygamií, se sňatky velmi mladých, ale i velmi starých lidí, s přesuny populace, hladomory, nemocemi, násilím a negramotností, s vysokou dětskou úmrtností a politickou nestabilitou…

Hlavní prioritou Fraternity je budování škol a vzdělávání. Cílem není učinit z dětí vědce, ale seznámit je s hodnotami, které vedou k poznání pravdy a jsou základem zdravé společnosti pro lepší svět.

Tabulka č. 1: programové výdaje 2023
PROGRAMHODNOTA V EUR
Běžné výdaje221.000 €
Humanitární pomoc (2 kontejnery)81.000 €
Křty19.000 €
Nemocnice38.000 €
Stavba chrámů183.000 €
Sirotčince17.000 €
Čerpadla vody62.000 €
Kuchyně s polévkami – „Soup kitchens“43.000 €
Školy90.000 €
Školní potřeby10.000 €
CELKEM764.000

Za každou položkou se skrývá Boží tvář, Boží obraz; je to život lidí, který se snažíme zlepšit, což bychom nedosáhli bez vaší pomoci a podpory. Každý den umírají stovky dětí hladem a nedostatkem pitné vody. Fraternity hrálo důležitou roli v positivním utváření životů chudých lidí v zemích třetího světa. OMF vzdělává, nasycuje a pozvedá děti z jejich nelehkých společenských situací, a pomáhá jim nejenom přežít, ale i důstojně žít.

„Problém společnosti není v tom, že nemůže nasytit chudé, ale v tom, že nedokáže uspokojit chamtivost bohatých.“

Charalampos Maetallidis,
předseda představenstva OMF

Tabulka č. 2: projektované výdaje 2023
 PROGRAMPROJEKTČÁSTKA v EURSTAV
1.NemocniceNemocnice10.000 €Plánováno
2.NemocniceNemocnice v sirotčinci10.000 €Plánováno
3.ChrámChrám Svaté Trojice30.800 €Dokončeno
4.ChrámChrám Nanebevstoupení20.000 €Plánováno
5.ChrámChrám sv. Vavřince20.000 €Zednické práce
6.ChrámChrám sv. Anny31.000 €Dokončuje se
7.ChrámChrám sv. Athanasia35.000 €Zednické práce
8.ChrámChrám Narození Přesvaté Bohorodice21.000 €Dokončuje se
9.BudovyDuchovní centrum Jinja25.000 €Vzniká
10.Vodní pumpyVodní pumpa v Mlabalasi5.000 €Dokončeno
11.Vodní pumpyVodní pumpa Weda5.000 €Dokončeno
12.Vodní pumpyVodní pumpa Ntuli5.998 €Dokončeno
13.Vodní pumpyVodní pumpa Gulu5.000 €Dokončeno
14.Vodní pumpyVodní pumpa Gulu5.000 €Plánováno
15.Vodní pumpyVodní pumpa v Ugandě5.000 €Dokončeno
16.Vodní pumpyVodní pumpa v Katanze5.500 €V rekonstrukci
17.Vodní pumpyVodní pumpa Malawi9.700 €Dokončeno
18.Vodní pumpyVodní pumpa Malawi6.000 €Dokončeno
19.Vodní pumpyVodní cisterna Andarmymaky6.000 €Dokončeno
20.Vodní pumpyVodní pumpa Mahabyka4.042 €Plánováno
21.ŠkolyŠkola v Kakerere69.500 €Částečně v provozuOriginální text zprávy v PDF

Dodatek české správy sbírky

S požehnáním vladyky Simeona, bývalého arcibiskupa olomoucko-brněnského se již od r. 2017 koná průběžná sbírka na pomoc pravoslavné misii v Africe.

Naše webové stránky eparchiálního projektu podpory Pravoslavného misijního bratrstva

Stránka s návodem na přímou podporu v Českých korunách

Vyúčtování moravské sbírky a odeslaných vybraných prostředků na účet Pravoslavného misijního bratrstva: přes otevřený účet u Fio banky bylo za rok 2023 vybráno a na účet misijního bratrstva převedeno:
€ 2.470 = cca 62.000 Kč.

Děkujeme všem dárcům!

V roce 2022 bylo na naší sbírce vybráno € 1.500. (Za povšimnutí stojí značný nárůst vybrané sumy v roce 2023.)

Překlad zprávy a informace Anežka Mandelíková (pověřená správou sbírky)
z Pravoslavné církevní obce v Jihlavě

ORIGINÁL TÉTO STRÁNKY

Zpět na hlavní stránku českého webu o práci a podpoře Pravoslavného misijního díla v Africe

Podzimní kurz psaní ikon ve Vilémově

Srdečně zveme všechny zájemce na ikonopisný kurz, který se bude konat 10. – 14. září 2024 v prostředí pravoslavného monastýru Zesnutí přesvaté Bohorodice ve Vilémově na Olomoucku. Účastníci kurzu budou mít možnost vytvořit si podle ikonopisného vzoru ikonu Bohorodice Vladimirské.

Budou připraveny také instruktážní ukázky pokrývání ikonopisné desky kliho-křídovým podkladem (tzv. levkasem) a pozlacování ikony. Na programu jsou i dvě přednášky, které umožní přítomným seznámit se s historickým vývojem ikonopisného umění a shlédnout poutavé a inspirující ukázky ikonopisných výtvarných postupů.

Na vytvoření výukového manuálu se bude podílet ikonopiska sestra Iveta Kadlecová. Navštívit nás přislíbila ikonopiska sestra Sylva Novotná.

Součástí pobytu bude navíc účast na každodenním monastýrském dění – tedy modlitbě, přípravě postních i nepostních pokrmů a práce na monastýrské zahradě (s ohledem na individuální zájmy a možnosti účastníků).

Těšíme se na všechny, kdo touží poznat tajemství pravoslavného ikonopisu a strávit několik dní v monastýrském prostředí.

(V odůvodněných případech je možno požádat o slevu z celkové ceny kurzu ve výši 2500,- Kč – např. studenti nebo ze sociálních důvodů).

Zájemci nechť se hlásí na e-mail: ikonograf(a)seznam.cz.

Jana Baudišová
organizátorka kurzu

(Budeme moc rádi, pokud nám pomůžete s šířením této pozvánky. Děkujeme.)

Případné další kurzy psaní ikon jsou oznamovány na webové stránce ikonografky Jana Baudišové ikony.pravoslavi.cz

Jeseník a Horní Lipová – Pascha

Kristus vstal z mrtvých!
V naší církevní obci Jeseník jsme ve Velkém týdnu sloužili předepsané bohoslužby strastného týdne včetně pomazání nemocných. V sobotu v Horní Lipové po čtení Skutků sv. apoštolů začala velikonoční jitřní za účasti 30 věřících s požehnáním pokrmů. V neděli na velikonoční svaté liturgii v Jeseníku za přítomnosti 70 příchozích jsme oslavili Světlé Vzkříšení Kristovo opět s požehnáním pokrmů.

Ve středu 8. 5. na Den vítězství jsme v Horní Lipové sloužili opět velikonoční jitřní, kterou vedl vladyka Izaiáš, který se přišel s námi rozdělit o paschální radost. Po skončení jitřní jsme si připomněli 79. výročí od ukončení 2. světové války a spolu s vladykou a otci Vladimírem Spurným a Tomášem Loučkou jsme sloužili nový akafist k novomučeníku sv. Vladimírovi Petřkovi. Biskup olomoucko-brněnský posléze posvětil nově napsanou ikonu otce Petřka. V tuto šťastnou a světlou středu u nás v chrámu došlo také k setkání vnuka otce Vladimíra s prasynovcem vladyky Gorazda. Poté jsme v počtu 70 přítomných usedli k slavnostnímu paschálnímu pohoštění, které nám zpříjemňoval pěvecký sbor Jesen písněmi z let minulých.

Velký pátek

Velká sobota

Světlé Vzkříšení Kristovo

Návštěva vladyky na Den vítězství a posvěcení ikony sv. mučedníka Vladimíra (Petřka)