Ze služby v Šumperku

2. října sloužil Přeosvícený vladyka Izaiáš v šumperském chrámu, který je katedrou vikárního biskupství olomoucko-brněnské eparchie.