Vladyka Izaiáš sloužil na východním Slovensku

S požehnáním Blaženého metropolity Rostislava sloužil vladyka Izaiáš 13. listopadu 2016 ve východoslovenské církevní obci v Snině.