Zesnula mátuška Emilie Šimková

V úterý dne 3. ledna 2017 zemřela mátuška Emilie Šimková, manželka prot. Václava Šimka dlouholetého duchovního pravoslavné církevní obce v Šumperku.

Pohřeb se koná v sobotu dne 7. 1. 2017 ve 14 hod. v chrámu Svatého Ducha v Šumperku.

Věčná paměť!

Se svatými upokoj, Kriste, duši služebnice své…

parte-simkova-1m

(Ohlédnutí za životem zesnulé Emilie Šimkové je zde.)