Archijerejská liturgie v Třebíči

Na pátou velkopostní neděli (ct. Marie Egyptské) sloužil Přeosvícený vladyka Izaiáš v chrámu sv. Václava a Ludmily církevní obce v Třebíči.