Křest v Plzni

Na pozvání otce arciděkana prot. Jana Polanského z Plzně a s požehnáním arcibiskupa Michala se vladyka Izaiáš 7. května zúčastnil křtu vnučky otce Jana.