Pohřeb vladyky Tichona

Nečekaně nás opustil náš velmi dobrý přítel, vladyka Tichon. 6. července se vladyka Izaiáš zúčastnil pohřebních obřadů na Krétě.

Věčná paměť!
Se svatými upokoj, Hospodine, duši služebníka svého…