Článek z novin o pravoslavných v Jeseníku

Pravoslavní slavili ke konci roku

Již dvanáctým rokem se pravidelně konají pravoslavné bohoslužby na Jesenicku. Jejich hlavním místem jsou pronajaté prostory v zimní kapli katolického kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku.

V sobotu 23. 12. byla kaple po rekonstrukci slavnostně vysvěcena mladým biskupem šumperským Izaiášem. Úpravy vnitřního prostoru spočívaly především ve „zprůhlednění“ čelní stěny kaple, která byla dříve zakryta závěsem a vrstvou polystyrenu. Po odkrytí proskleného průhledu se do místnosti vpustilo množství světla a také nádherný pohled na vitrážová okna v dolní chrámové lodi. Celý prostor se pomyslně nadechl a příchozí návštěvník bohoslužby se musel kochat krásou sakrálního prostoru. Ten byl také ozařován novým lustrem dopraveným z Řecka, který byl místním věřícím zapůjčen na „věčné časy“ biskupem Izaiášem. Bílý interiér je doplněn novým nábytkem z masivního dřeva, světlým kobercem asociujícím božskou čistotu, který byl dovezen až z Bruselu. A především tu jsou nové ikony, které září ze stěn a upoutávají pozornost svými barvami. Jedná se o práci brněnské organizace Podané ruce, která se věnuje terapeutické činnosti s hendikepovanými lidmi. K vidění jsou zde také kopie ikon naší přední ikonopisky Jany Baudišové z Jihlavy. Stávající mosazné náboženské artefakty prošly náročnou restaurací a jsou ozdobou posvátného prostoru.

Při následné archijerejské liturgii ožil krychlový tvar kaple pravoslavnými postními zpěvy, neboť zde sloužící slaví vánoce až 7. ledna. Rytmus bohoslužby doplňovaly modrozlaté barvy rouch sloužících a také četné prosby o zdraví, pokoj, mír, požehnání a také o ochranu naší vlasti před napadením cizozemci. Pětadvacet přítomných na závěr vyslechlo slova díků od místního duchovního o. Josefa Libora Kratochvíli  na adresu všech kdo se na rekonstrukci podíleli. Především místnímu katolickému knězi o. Bubovi, biskupu vikáři Izaiášovi a bratru Arkadijovi.

Závěr sobotního významného dne se konal v nedalekém hotelu Slovan, kde při hostině zněly písně polské, ukrajinské, slovenské i české podle národnosti zúčastněných. Pomyslnou předvánoční tečkou byla slova paní místostarostky Blišťanové, která byla přítomna slavnostní události.  (J.L.)

(Článek vyšel v místním periodiku Jesenický týdeník)