Panychida za metropolitu Dorotoje

Jako každoročně sloužil 30. prosince 2017 vladyka Izaiáš s požehnáním Jeho Vysokopřeosvícenosti vladyky Michala svatou liturgii v Praze na Olšanech, v kapli Zesnutí přesv. Bohorodice. Po liturgii konali oba archijerejové panychidu na hrobě stále vzpomínaného blaženého metropolity Doroteje.