Svěcení oleje a pomazání nemocných v Brně a v Jihlavě

Svatá Tajina posvěcení oleje jak ji konají v Brně

Slouží prot. Jozef s otci Georgijem (vpravo) a Markem (vlevo)

2018-04-02-brno-olej-01

Článek k tématu si můžete přečíst na webu brněnské církevní obce

Článek o této svaté Tajině od vladyky Kryštofa je k přečtení zde.

Svatá Tajina oleje v Jihlavě

Sloužili duchovní jihlavského protopresbyterátu: místní duchovní správce a otcové Jakub z Třebíče a Cyril ze Znojma, oba přijeli doprovázeni věřícími ze svých farností (spolusloužil i diákon Rafael).

Celou fotogalerii najdete na stránce aktualit jihlavské farnosti