Mikulčická pouť – další fotografie a ještě pár slov

Z letošní cyrilometodějské poutě byly pořízeny dvě fotogalérie. Takže nyní uvádíme ještě jednu várku fotografií a pokračování našeho ohlédnutí za touto událostí.

Jak jsme už psali, letos měla liturgie na místě, pro nás tak posvátném, neobvyklou duchovní sílu. Všiml jsem si, že v posledních letech se pokaždé při liturgii ukazuje nějaké znamení (jednou je to zázrak s počasím, jindy je to vůně kvetoucích lip daleko silnější než vůně kadidla, kterým při bohoslužbě okuřuje duchovenstvo). Letos to bylo nejen překrásné počasí – úplně jasná obloha a teplo – uprostřed deštivého a chladného, místy dokonce povodňového období, ale ještě něco navíc. Jakési zvláštní požehnání a duchovní posilnění, kterým odpověděli sv. Cyril s Metodějem na projevy naší vděčnosti za jejich dar pravoslavné víry Rostislavovým Moravanům.

O hostech jsme už tu psali minule. Spolu s nimi sloužilo eparchiální duchovenstvo. Kázal jer. Rafael Moravský. Na závěr liturgie pronesl zdravici Vysokopřeosvícený metropolita Arsenios. Přítomným na rozloučenou poděkoval a povzbudil je vladyka Izaiáš, který vyřídil pozdrav eparchiálního archijereje vladyky Simeona a vyzdvihl význam této pouti. Zdůraznil při tom naše duchovní spojení s celým pravoslavným světem.

Hojnost věřících přistoupila k přijímání svatých Tajin. Zpíval brněnský chrámový sbor.

(S požehnáním vladyky Izaiáše fotografoval pro církevní prezentaci mitr. prot. Libor Raclavský)