Svátek Narození Páně v Mostě

Oslava Narození Ježíše Krista v rezidenci vladyky Izaiáše v Mostě