Výročí v Opavě

Na svátek Obětování Páně (na památku události Setkání Pána Ježíše se Simeonem) a u příležitosti 45 let od chirotonie otce Jiřího navštívil vladyka Izaiáš církevní obec v Opavě.