Jak žijí pravoslavní ve Znojmě

Letošní svátek Padesátnice na naší nejjižnější farnosti

Chrám sv. Rostislava vyzdobený k oslavě „zelených svátků“. Na závěr se čtou modlitby na kolenou – vzývání Svatého Ducha.