Svátek sv. Gorazda v Hrubé Vrbce

S ohledem na dlouhodobě probíhající epidimii se každoroční gorazdovská oslava v Hrubé Vrbce letos nepořádala jako celoeparchiální pouť, ale probíhala spíše v komorní podobě za účasti některých příznivců monastýru a památníku.