Svátky narození Ježíše Krista – Olomouc

Na svátky narození Ježíše Krista vladyka Izaiáš sloužil v olomoucké katedrále.