Svátek Vzkříšení Kristova ve Vilémově

V monastýru Zesnutí přesvaté Bohorodice ve Vilémově oslavili paschálními bohoslužbami letošní svátek Vzkříšení Páně