Archiv autora: Admin

Zpráva o sbírce na pomoc pravoslavné misii v Africe

S požehnáním vladyky Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského se již od roku 2017 koná v naší eparchii průběžná sbírka na pomoc pravoslavné misii v Africe. Sbírání finančních prostředků probíhá převodem na transparentní účet u místní Fio banky, z něhož se každý měsíc převádějí vybrané peníze na účet Pravoslavného misijního bratrstva. Přispívat lze jednoduše a v českých korunách. Představení bratrstva nás ubezpečují o své vděčnosti za naši podporu a připomínají, že v africkém prostředí má každá, byť z našeho hlediska i malá částka, velký význam a dá se za ni mnoho potřebného pořídit.

Kdo by se chtěl připojit k tomuto evangelijnímu dílu, najdete všechny informace na českém webu věnovaném představení Pravoslavného misijního bratrstva a způsobu, jak africkou misii od nás podpořit, viz: česká stránka projektu: pravoslavi.cz/afrika

Níže uvádíme překlad Výroční zprávy za rok 2021, kterou nám z Pravoslavné misijní bratrstvo zaslalo.

Uganda, eparchie Jinja; Z činnosti Pravoslavného misijního bratrstva
(Kliknutím si obrázek zobrazíte ve větším rozlišení)

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2021

Vzhledem k pandemii Covid-19, která postihla milióny lidí, bylo bratrstvo (The Orthodox Missionary Fraternity) nuceno již druhým rokem po sobě pozastavit akce hromadných shromáždění.

Coronavirus šíří smrt a my jsme skutečně pocítili zármutek nad ztrátou našich blízkých, jako byl v blahé paměti vladyka Nikifor, metropolita naší pobočky Kinshasa.

Důsledkem bylo, že bratrstvo nebylo schopno pořádat pravidelná setkání, která byla vždy stálým zdrojem informací o misijní práci.

Tuto ztrátu jsme se pokusili nahradit virtuálními schůzemi, které byly vedeny následujícími misijními mluvčími:

a) vladyka Prodromos z Toliara a Jižního Madagaskaru
b) vladyka Makarios z Malawi
c) sestra Nectaria z mise Kalkata, Indie
d) vladyka Myron z Nového Zélandu a Oceánie
e) vladyka Peter z Accra

Dne 13. června roku 2021 se nám podařilo uspořádat jedno společné setkání v katakombách svatého Jana (Saint John catacombs) s mluvčími: kancléřem diecéze Toliara, otcem Polykarpem, a vladykou Silvestrem z Jinja.

Měli jsme však příležitost přijmout několik misionářů a získat aktuální informace o problémech, kterým čelí jejich misijní eparchie. Mezi nimi jsou:

• vladyka Agathonikos z Arusha
• vladyka Chrysostomos z Bukoba
• vladyka Prodromos z Toliara
• vladyka Gregory z Cmeroono
• otec Polycarpos Diamantopoulos, kancléř diecéze Toliara
• vladyka Timotheos z Assos, vikární biskup Colombie a Venezuely
• vladyka Theodosios z Kinshasa
• vladyka Silvester z Jinja
• otec Aristotle Asimwe ze západní Ugandy

Navzdory nebývalé situaci pandemických opatření nepřestalo srdce přátel bratrstva bít pro solidaritu a poskytování darů na misijní potřeby.

Vaše láska byla viditelná, neboť příjmy bratrstva v roce 2021 zaznamenaly růst o 59%. Jsme nesmírně vděčni za tuto obrovskou podporu, neboť díky vašim příspěvkům tisíce hladových dětí po celém světě, nejčastěji v Africe, se mohly najíst a napít čisté vody.

Naše bratrstvo podporovalo pravoslavné misionáře v různých oblastech dle jejich potřeb. Níže si můžete přečíst náš program.

A – STAVBY

Název projektuOblastStav
Stavba chrámu přesv. BohorodiceArushav procesu
Stavba chrámu svatého ParthenaArushahotovo
Stavba chrámu svatého PanteleimonaArushapříprava
Stavba chrámu svatého NektariaGomapříprava
Stavba chrámu svatého VavřinceGuluv procesu
Stavba chrámu svatého PaisiaKanangahotovo
Stavba chrámu svaté TrojiceKanangahotovo
Stavba chrámu svatého AthanasiaToliaraoprava
Stavba chrámu svaté KateřinyToliaraoprava
Stavba ošetřovny/lékárny v KarabatuToliarahotovo
Stavba ošetřovny/lékárny v BeraviToliarav procesu
Stavba ošetřovny/lékárny v chrámu svaté TrojiceToliarapříprava
Stavba základní školy v KakerereKyerwa Bukobapříprava
Dokončení chrámu svatého NektariaAccrahotovo
Dokončení chrámu svatých Cyrila a MetodějeKisumuv procesu

B – HUMANITÁRNÍ POMOC

• jedna kaple vážící 50 tun byla odeslána do svaté eparchie v Malawi
• 25 tun humanitární pomoci bylo odesláno do Malawi
• 25 tun jídla bylo odesláno do Katanga, jižní Kongo
• 25 tun jídla bylo odesláno do Kinshasa, střední Kongo
• 75 tun jídla bylo odesláno sirotkům v Rumunsku

Uganda, problém s vodou; Ntungano Region.
Pravoslavné misijní bratrstvo buduje studny

C – VODNÍ PROJEKTY (STUDNY)

23 vodních projektů (vrtání studní) – Arusha, Gulu, Kananga, Kisumu, Malawi, Toliara

D – KUCHYNĚ S POLÉVKAMI („Soup kitchens“)

29 200 jídel – Arusha, Kolumbie, Gulu, Indie, Kisumu, Madagaskar, Malawi, Nirobi, Toliara

E – KŘTY

167 křtů – Arusha, Bukoba, Kananga, Katanga, Toliara

F – PODPORA VZDĚLÁNÍ

54 studentů (sponzoring) – Arusha, Katanga

G – PODPORA KNĚŽÍ

6 kněží – Gulu

H – DALŠÍ POTŘEBY

1.Podpora provozu patriarchální školy svatého Athanasia v Alexandrii€ 20.000,-
2.Podpora provozu kliniky Kidamali v IringaArusha€ 22.000,-
3.Nákup jízdních kol a motorek pro knězeBukoba€ 3.000,-
4.Obecné potřeby misionářů€ 300.320,-
Uganda, eparchie Jinja; bohoslužba v hliněné kapli

Rada bratrstva spravovala příspěvky efektivně, aby pokryly její fixní a provozní výdaje.

Časopis „Orthodox Mission“ byl tištěn v počtu 7000 kusů a zdarma distribuován tak, aby zajistil větší povědomí o „misích na vinici Pána (Ježíše Krista)“.

Orthodox Missionary Fraternity pokračuje ve svých činnostech již 60 let, kdy přátelé bratrstva nezištně přispívají a naplňují Kristova slova: „Byl jsem hladový, a dali jste mi jísti; měl jsem žízeň, a dali jste mi píti.“ (Matouš 25,35)

Charalampos Metallidis
Prezident rady bratrstva

Dodatek české správy sbírky

Na webových stránkách Bratrstva můžete nahlédnout do celkového přehledu hospodaření s vybranými příspěvky.

Naše české webové stránky eparchiálního projektu podpory Pravoslavného misijního bratrstva

Stránka s návodem na přímou podporu v Českých korunách

Vyúčtování příspěvků zaslaných na moravskou sbírku a odeslaných vybraných prostředků na účet Pravoslavného misijního bratrstva: přes otevřený účet u Fio banky bylo za rok 2021 vybráno a na účet misijního bratrstva převedeno: € 1.968 = 51.761,77 Kč. Děkujeme všem dárcům!

Celkem bylo v minulém roce 2021 bylo dle našich zpráv z České republiky do Orthodox Missionary Fraternity věnováno necelých 102.000 EUR. Jednorázoví dárci větších obnosů zaslali své dary v Eurech přímo na účet bratrstva. Dle dostupných informací se někteří z nich o projektu dozvěděli a byli inspirováni stránkami s webovu prezentací naší moravské sbírky.

Sierra Leone

Noc kostelů v Přerově

V přerovském pravoslavném chrámu začal program vystoupením souboru Vokál, které bylo rozděleno na dvě části. V první liturgické části představila skupinka souboru, která spolupracuje při pravoslavných bohoslužbách některé liturgické písně. Jednalo se skladby z velikonoční jitřní bohoslužby a sv. liturgie od srbských a ruských skladatelů Mokranjace, Bortňanského, Čajkovského, Glazunova a Kedrova. V další části soubor představil směs písní, s nimiž vystupuje na svých koncertech. Po vystoupení bylo možné dozvědět se cokoli o chrámu a bohoslužbách a zároveň si prohlédnout výstavu o tragických událostech týkajících se pravoslavné církve v období heydrichiády.

Květen 2022 v Jeseníkách

V měsíci květnu jsme si kromě paschální radosti připomínali již 77. výročí osvobození naší vlasti. Tradičně jsme sloužili na Den vítězství panychidu, po jejímž skončení byla čtena memoárová literatura vážící se k našemu regionu. Závěrem bylo podáváno pohoštění.

Třicítka přítomných byla potěšena i novým křížem na vrcholu chrámu, který byl zabezpečen laskavou péčí našich vladyků. Velmi děkujeme.

Také jsme v tomto měsíci obdrželi triptych s válečnou tématikou od pana malíře Jana Křtitele Čuříka, který jej vytvořil v 90. letech 20. století, jako ozvěnu tehdejších válečných konfliktů. V současnosti nalezl své uplatnění také u nás v chrámu.

Paschální jitřní v Jihlavě

Kvůli skokovému nárůstu pravoslavných věřících slavila se v Jihlavě Pascha noční bohoslužbou ve velkém chrámu na náměstí, který jsme si na tuto noc zapůjčili. Na bohoslužbu přišla asi tisícovka lidí. Chrám byl zcela zaplněn a velká skupina věřících stála před chrámem na náměstí. O události psaly noviny – např. MF Dnes.

Paschální noc ve velkém chrámu (iDnes)

Paschální liturgie v našem domovním chrámu (dopoledne)

Paschální svatá liturgie se konala dopoledne v našem domovním chrámu za účasti asi tří stovek pravoslavných věřících, kteří nejen zaplnili chrám nýbrž i celé schodiště a vestibul domu.

Noviny MF Dnes o noční paschální bohoslužbě v Jihlavě

Velký týden a světlá Pascha v Brně (CZ/UK)

Bohoslužby svatého strastného týdne v brněnské pravoslavné katedrále sv. Václava

ROZPIS BOHOSLUŽEB VELKÝ TÝDEN A PASCHA 2022

Velká středa 20. dubna
19:00 Svatá Tajina pomazání nemocných (Soborovanie)

Velký čtvrtek 21. dubna
18:00 Večerní liturgie sv. Basila Velikého
20:30 Čtení dvanácti evangelií (Pašije)

Velký pátek 22. dubna
14:00 Večerní s vynášením Pláštěnice

Velká sobota 23. dubna
09:00 Božská liturgie sv. Basila Velikého s večerní
23:30 Půlnočnice

PASCHA – neděle 24. dubna
00:00 Paschální jitřní (utrenja)
Po jitřní bohoslužbě budou svěceny paschální košíky s pokrmy.

10:00 Paschální božská liturgie sv. Jana Zlatoústého
Po svaté liturgii budou svěceny paschální košíky s pokrmy.

18:00 Večerní

Světlé pondělí 25. dubna
09:00 Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého

Světlá sobota 30. dubna
09:00 Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého
18:00 Velká večerní

2. Neděle po Pasše – Antipascha 1. května
09:00 Božská liturgie sv. Jana Zlatoústého

Розклад богослужінь у православному соборі
св. Вацлава в Шпільберку

Гораздова 8, Брно

Страсний тиждень і Пасха 2022

Страсна середа, 20 квітня
19:00 Св. Таїна помазання хворих

Великий четвер, 21 квітня
18:00 Вечірня Літургія св. Василія Великого
20:30 Читання 12 Євангелій

Страсна п’ятниця, 22 квітня
14:00 Велика вечірняа і виставлення Плащанисі

Велика Субота, 23 квітня
09:00 Божественна Літургія св. Василія Великого
23:30 Опівнічна служба

Пасхальна неділя, 24 квітня
00:00 Пасхальна утреня
Після богослужіння відбудеться освячення пасхальних кошиків!

10:00 Божественна Літургія
Після богослужіння відбудеться освячення пасхальних кошиків!

18:00 Вечірня

Світлий понеділок, 25 квітня
09:00 Божественна Літургія

Світла субота, 30 квітня
09:00 Божественна Літургія
18:00 Велика вечірня

2. Неділя після Пасхи – Антипасха 1 травня
09:00 Божественна Літургія

Diakonská chirotonie v Jihlavě

Neděle ct. Marie Egyptské. Jihlavu navštívil Přeosvícený vladyka Izaiáš, aby zde vykonal archijerejskou liturgii, před kterou vysvětil nově opravené oltářní prostory. Poté před začátkem liturgie vladyka udělil hypodiakonskou chirotesii našemu žalmistovi Lazarovi, kterého v průběhu liturgie, po proměně svatých Darů, vysvětil na diakona.

Vzpomínám si, jak náš eparchiální archijerej vladyka Simeon při jednom diakonském svěcení zavzpomínal, jak modlitebně a liturgicky krásná je diakonova služba – mj. proto, že diakon vše koná jen na základě pokynů toho, kdo svaté liturgii předsedá, a jinou zodpovědnost nenese. To znamená, že se může celou myslí duchovně ponořit do tajemství bohoslužby.

Nově upravený oltářní prostor domovního chrámu

Kázání pronesl důstojný otec Rafael z Brna. Hovořil o krásné liturgické službě diakonů, která při bohoslužbě symbolicky znázorňuje službu andělů. Zároveň připomněl kandidátovi na vysvěcení, že se duchovní nesmí nadýmat, nesmí do sebe nechat proniknout pýchu a myšlenky o své výjimečnosti či nenahraditelnosti, o nějakých svých domnělých vysokých kvalitách, což všechno vede ke vzpouře a hlubokém pádu, jak se přesně totéž stalo prvnímu z andělů – Luciferovi, který zpychl a spadl s nebe jako blesk. Duchovní si musí naopak připomínat slova Pána Ježíše, z jehož velekněžské služby čerpají biskupové, presbyteři i diakoni své kněžství a oprávnění přisluhovat Pánu při jeho svaté službě spásy člověka. Náš Pán a Bůh pravil o sobě, že nepřišel na zemi, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. To jsou slova, která máme mít my všichni služebníci oltáře stále před očima. To je náš vzor.

Kéž má náš nový duchovní otec diakon celý život ve své mysli jako na kamenných deskách vytesáno, že milostivý Pán nepřišel rozkazovat a vládnout, ale vyplnit vůli Otce. A v této poslušnosti našich otců ať sloužíme do konce svých životů my všichni.

Při malém vchodu v průběhu bohoslužby udělil vladyka otci Rafaelovi právo nosit náprsní kněžský kříž s ozdobami, který mu zároveň věnoval, a pohovořil při tom o trpělivém nesení našeho životního kříže, jak nás k tomu Božský Spasitel vybízí. Na závěr liturgie pronesl vladyka Izaiáš citlivou exegezi dnešního úryvku z evangelia.

Po liturgii předal vladyka nově vysvěcenému diakonovi nádherný dar, kovovou ikonu Vzkříšení; další krásné ikony a duchovenskou liturgickou příručku Služebník jako bilingue mu k dnešnímu dni věnovali otec Rafael s mátuškou. Deskovou ikonu světce, jehož si otec Lazar už dávno velice oblíbil, ct. Prokopa Sázavského mu věnovala mátuška Jana.

S velkou radostí jsme na naší farnosti uvítali jako dávné přátele otce Rafaela, jeho mátušku a dítka. Otec Rafael vzpomínal, jak zde před lety začínal se svým církevní životem a zpíval při liturgii s našimi zpěváky. Milými hosty byli dále rodiče otce diakona, kteří přicestovali na tuto vzácnou událost z Prahy.

Pak nás čekalo tělesné občerstvení u tabule přebohatě prostřené postními pokrmy, což zajistily naše pravoslavné ženy a hosté.

Vladykovi děkujeme za návštěvu a za duchovní dary, jimiž nás obdařil. Byl to nezapomenutelně krásný nedělní den. Díky Bohu!

Duchovní správa církevní obce

Prohlášení ER OBE

Dne 24. března 2022 byla na osobních webových stránkách bývalého brněnského duchovního, p. Fejsaka zveřejněna informace, že “farní rada PCO v Brně” ubytovala v bytových prostorách farního domu na ulici Úvoz 58/62 uprchlíky z Ukrajiny.

Tento čin ze strany bývalého duchovního, p. Fejsaka, považujeme za nezodpovědný a hanebný, neboť ubytování uprchlíků ve farním domě se správcem domu, či členy ER nekomunikoval a již při samotném ubytovávání nešťastných obětí válečného běsnění věděl, že nemá žádná práva jakkoliv nakládat s bytovými prostory bez předchozího schválení, a rodiny uprchlíků tímto může vtáhnout (jako své rukojmí při neoprávněném nakládání s církevními byty) do svého konfliktu s vedením eparchie a eparchiálním episkopátem (biskupy), který sám vyvolal, mj. kvůli svým proruským (promoskevským) aktivitám.

V jeho nekřesťanském a protiprávním jednání vidíme jen další pokus zviditelnit se a snahu o vytváření dalších konfliktů a skandálů, což je o to více pobuřující, že na svých webových stránkách své činy přirovnal k “evangelní lásce”.

Se samotnými uprchlíky, ubytovanými v prostorách bytu v 1. n. p., se již spojili naši duchovní, kteří jim vysvětlili nastalou situaci, do které je p. Fejsak se svými přívrženci uvrhl. Zároveň byli ujištěni, že mohou dočasně ve stávajících prostorách zůstat, dokud pro ně nebudou nalezeny jiné, více vyhovující, prostory.

Naše eparchie se věnuje péči o uprchlíky a používá své nemovitosti k ubytovávání bratrů z Ukrajiny, což p. Fejsak narušuje neoprávněným nakládáním s církevními prostory, v nichž nabízí svou soukromou omezenou pomoc běžencům, zatímco církev by ráda organizovala ve své nemovitosti efektivnější poskytování pomoci. (Možná tak bývalý duchovní činí ze zištných důvodů, jestli se chystá za ubytování čerpat státní podporu.)

Vyjadřujeme své pohoršení nad nezodpovědnými činy p. Fejsaka a jeho přívrženců, kteří sebe lživě označují jako “farní rada PCO”, a tímto se od nich distancujeme. Jejich protiprávní jednání bude postoupeno orgánům činným v trestním řízení.

V Olomouci dne 25. března 2022

Se svatými upokoj

V čase zármutku, který doléhá na naše rodiny, když nás opouští blízký a drahý člověk, který se odebírá k Bohu, vyjadřuji já, duchovenstvo i věřící pozůstalým upřímnou soustrast.

Bratru Lukášovi věčná paměť!

Izaiáš, biskup šumperský

Eparchiální archijerej arcibiskup Simeon oslavil 96. narozeniny

Pro přátele vladyky Simeona jsme připravili pár civilních fotografií z oslavy dne narození, z gratulace vladyky Izaiáše a dále z blahopřání, které přinesli našemu vladykovi otec Rafael Moravský s Perlou Deckerovou. K fotografiím bylo pořízeno i kratičké video. Věříme, že tím potěšíme duchovní i věřící a všechny, kteří našeho duchovního otce a starce nosí ve svém srdci.

Na úvod si můžete přečíst blahopřání, které arcibiskupu Simeonovi k narozeninám zaslal náš metropolita, vladyka Rostislav.

Kliknutím zvětšit

Malá neoficiální fotogalérie

A na závěr videozáznam o blahopřání a modlitbě našeho arcibiskupa za náš národ a naši církev

Drahý vladyko: Mnohá léta!

Narozeniny eparchiálního archijereje, vladyky Simeona

V sobotu 12. února oslaví Vysokopřeosvícený vladyka Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský požehnané 96. narozeniny.

Duchovní naší eparchie s věřícími bratry a sestrami mu blahopřejí a děkují za jeho službu ve správě eparchie a za jeho modlitební záštitu nás všech zde na Moravě.

Našemu drahému arcipastýři přejeme, aby mu Bůh daroval zdraví a dlouhý pokojný život.

Na mnohá a blahá léta, vladyko!

Za všechny posílá své gratulace úřad eparchiální rady a redakce eparchiálního webu.