Česká televize o Brně

Z reportáže ČT: jak se pravoslavní v Brně chystají na svátky Narození Páně.