Svatá Pascha v Šumperku

Ze Vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista, kterým i my jsme spoluvzkříšeni, se radovali v Šumperku.