Největší ze všech svátků slavili v Hodoníně

Paschální oslavy v chrámu sv. Metoděje