Paschální slavnost v Brně

Ze Vzkříšení našeho Pána a Spasitele se radovali i věřící v novém brněnském chrámu