Paschální bohoslužba v Kroměříži

Slavnostní paschální bohoslužby se svěcením pokrmů probíhaly na svátek Vzkříšení Kristova v Kroměříži