Svěcení ikony Matky Boží Počájevské v Opavě

V Opavě věřící zakoupili pro chrám Počájevskou ikonu Matky Boží. U příležitosti návštěvy pravoslavné církevní obce 29. července vladyka Izaiáš ikonu posvětil a požehnal novému dílu.