Svitavy

1. srpna t.r. navštívil vladyka Izaiáš Pravoslavnou církevní obec ve Svitavách. Spolu s důstojnými otci Jiřím a Mojmírem zde sloužil svatou liturgii za hojné účasti věřících.