Věčná paměť

Upokoj, Hospodine,
duši zesnulého služebníka svého.
Drahého,
milovaného
+ LAVRENTIJA,
biskupa šabackého.
(1935 – 2022)

(Z facebookové stránky biskupa Izaiáše Šumperského)