Zádušní sobota v Ostravě

Svátek a archijerejská svatá liturgie v Pravoslavné církevní obci Ostrava Poruba v sobotu 5. 11. 2022. Liturgie se konala ve farní domovní kapli sv. Jiří v zámku. Toho dne nás poctil svou návštěvou vladyka Izaiáš, který spolu s dalšími duchovními sloužil panychidu za našeho otce Epanastatise Prusalise.

Následovalo krásné vystoupení tanečního souboru Antigoni z Krnova, který předvedl řecké národní tance.

Děkujeme všem hostům za překrásný den na zámku!

Sofia Prusali