Oslava prvního výročí vyhlášení svatosti sv. Orosie

28. září se bude v chrámu sv. Václava v Brně od 9 hod. sloužit archijerejská liturgie, při níž oslavíme památku naší mučednice a princezny velkomoravské Orosie (viz pozvánka níže).

Součástí oslavy bude vyprávění o pouti ke svaté Dobroslavě – Orosii (s obrazovým doprovodem). Přítomní věřící se mohou těšit na promluvu JUDr. Zdeňka (Nikolaje) Opatřila, účastníka putování do Španělska, které se uskutečnilo v červnu t.r. Pan Opatřil bude o této zajímavé a duchovní výpravě hovořit v našem brněnském chrámu hned po sváteční liturgii 28. září.

Pro tisk pozvánka v PDF