Jeseník a Horní Lipová – Pascha

Kristus vstal z mrtvých!
V naší církevní obci Jeseník jsme ve Velkém týdnu sloužili předepsané bohoslužby strastného týdne včetně pomazání nemocných. V sobotu v Horní Lipové po čtení Skutků sv. apoštolů začala velikonoční jitřní za účasti 30 věřících s požehnáním pokrmů. V neděli na velikonoční svaté liturgii v Jeseníku za přítomnosti 70 příchozích jsme oslavili Světlé Vzkříšení Kristovo opět s požehnáním pokrmů.

Ve středu 8. 5. na Den vítězství jsme v Horní Lipové sloužili opět velikonoční jitřní, kterou vedl vladyka Izaiáš, který se přišel s námi rozdělit o paschální radost. Po skončení jitřní jsme si připomněli 79. výročí od ukončení 2. světové války a spolu s vladykou a otci Vladimírem Spurným a Tomášem Loučkou jsme sloužili nový akafist k novomučeníku sv. Vladimírovi Petřkovi. Biskup olomoucko-brněnský posléze posvětil nově napsanou ikonu otce Petřka. V tuto šťastnou a světlou středu u nás v chrámu došlo také k setkání vnuka otce Vladimíra s prasynovcem vladyky Gorazda. Poté jsme v počtu 70 přítomných usedli k slavnostnímu paschálnímu pohoštění, které nám zpříjemňoval pěvecký sbor Jesen písněmi z let minulých.

Velký pátek

Velká sobota

Světlé Vzkříšení Kristovo

Návštěva vladyky na Den vítězství a posvěcení ikony sv. mučedníka Vladimíra (Petřka)