Schematismus

Adresář církevních obcí a monastýrů olomoucko-brněnské eparchie

Aktualizace k 3. 5. 2016

Eparchiální ústředí

Eparchiální archijerej: Jeho Vysokopřeosvícenost ThDr. Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský,
Masarykova tř. 17, 779 00 Olomouc
Telefon: 585 222 475
E-mail: arcibiskup.simeon@seznam.cz
Osobní tajemnice arcibiskupa: Bc. Perla Jarečná

Vikární biskup:
Jeho Přeosvícenost ThDr. Izaiáš, biskup šumperský
Telefon: 608 415 567
E-mail:
biskup.izaias@seznam.cz

Úřad eparchiální rady: Masarykova tř. 17, 779 00 Olomouc 9
Telefon: 585 224 883,
Fax: 585 221 350
E-mail: ob-eparchie-urad@seznam.cz

Ředitel úřadu eparchiální rady:
Jeho Přeosvícenost Izaiáš, biskup šumperský (ThDr. Igor Slaninka)
Telefon: 608 415 567
Tajemník ER: prot. Mgr. Ing. Jan Langr
Telefon:
608 728 631

Administrativa: Bc. Eleni Novotná
Telefon:  585 221 350, 725 425 722

Olomoucký okružní protopresbyterát