Závěr ikonopisného kurzu v Brně


Ikonopisný kurz v Institutu sv. Prokopa Sázavského v Brně – druhé, závěrečné setkání nad psaním ikony sv. Prokopa

V sobotu 6. 4. byl završen ikonopisný kurz v Pravoslavném institutu sv. Prokopa Sázavského posvěcením ikon sv. Prokopa, napsaných účastníky kurzu. Stalo se tak v předvečer svátku (dne zesnutí) tohoto našeho velkého světce, a je možno říci, že jeho pomoc a záštita nad snažením adeptů ikonopisu byla po celou dobu konání výuky znatelná.

Kurz probíhal ve velmi přátelské a tvůrčí atmosféře a dobré duchovní naladění se odrazilo i ve výsledcích práce. Toto naše druhé setkání začalo v úterý 2. 4., a podobně jako při prvním setkání účastníci vyslechli nejprve přednášku doprovázenou obrazem. Tentokrát byl však výklad zaměřen praktičtěji. Šlo o základní popis ikonopisných výtvarných postupů za doprovodu ukázek velmi působivých ikonopisných děl, většinou současných. Účastníkům se tak hned v úvodu dostalo vydatné inspirace, kterou všichni zúročili v dalších dnech, kdy uplatnili tyto nově nabyté poznatky ve vytváření své ikony sv. Prokopa, přesněji jeho tváře, neboť jeho roucha již měli účastníci hotová z první části výuky, která proběhla začátkem března.

Všechny ikony se velmi zdařily, jak je znát i na připojených fotografiích, a to vneslo radost do srdcí zúčastněných absolventů tohoto úvodu do ikonopisného umění. Zájemci si mohli pro svou další praxi zakoupit ikonopisný stojan, který při práci používali. Na závěr nové ikony posvětil prot. Rafael v brněnské pravoslavné katedrále.

Byla naplánovaná i návštěva vladyky Izaiáše, který se však nakonec pro nemoc nemohl dostavit, a proto účastníky pozdravil a požehnal kurzu touto cestou. Velký dík opět patří otci Rafaelovi Moravskému a mátušce Salome za vytvoření velmi pohostinné a vstřícné atmosféry, která zde po celou dobu vládla. Rozcházeli jsme se s přáním zůstat ve vzájemném kontaktu a případně se opět při práci na další ikoně setkat.

Děkujeme Pánu Bohu za pomoc a radujeme se z Jeho požehnání, které cítíme při ikonopisné práci.

Jana Baudišová

pořadatelka kurzu