Pozvánka vl. Simeona na eparchiální shromáždění

Delegátům eparchiálního shromáždění olomoucko-brněnské eparchie

Vážené sestry a bratří,

Eparchiální shromáždění se svolává každé tři roky. To letošní se opozdilo, protože jsme čekali, až proběhne shromáždění v Praze, které mělo zvolit arcibiskupa a tím snad i ovlivnit průběh našeho shromáždění, rozhodně však uklidnit vzbouřenou hladinu naší církve. Jak víte, pražský arcibiskup se nezvolil, uklidnění v církvi nenastalo a nám s eparchiálním shromážděním není co otálet. Je třeba zvolit novou eparchiální radu, novou revizní komisi, nový eparchiální soud a nové delegáty na sněm, protože těm dosavadním již prošel mandát, vykonali své a mají právo být vystřídáni. Je to tím důležitější, že se mění vztah státu vůči církvi, nastává odluka, kdy stát postupně přestane církev podporovat a tím více starostí padne na bedra církevních funkcionářů. Nebude již stačit se čtyřikrát do roka sejít a něco odhlasovat, ale bude nutno přemýšlet a hledat cesty, jak církev udržet, jak lépe a účinněji šířit Kristovu zvěst a touhu zachovávat Jeho svatý zákon, jak udržovat naše chrámy, abychom je zachovali dalším generacím.

Proto Vás prosím: přijďte na eparchiální shromáždění, přijďte s modlitbou a přáním zvolit důstojné spolupracovníky našeho Pána, byť na tom nejskromnějším úseku. Nastávající eparchiální shromáždění tímto bude důležitým milníkem na cestě k budoucnosti naší eparchie. Je totiž dle církevní tradice jediným možným a správným krokem, jak můžeme přinést jednotu do církve. A kdyby Vám někdo říkal „nechoď tam“ nebo Vám psal, že se shromáždění nekoná nebo že mé svolání není platné, nedejte se zmást. Jsem již 14 let Vaším biskupem zodpovědným za Vaše duše a podle církevních zákonů jím mám být doživotně. Bojovat za pravdu je nelehký úkol, protože náš Pán má nepřátele, mám je tudíž i já. A tak jako se tito nepřátelé snaží hatit dílo Pána, snaží se mařit i mou pastýřskou činnost. A proto Vás prosím, věřte, že má žádost, abyste se zúčastnili na společném shromáždění, není projevem pýchy, ale snaha vyvést naši eparchii ze zmatků. Vždyť shromáždění skýtá možnost svobodného projevu každého z nás. Jen když uslyšíme Vaše upřímné názory a návrhy, můžeme společně a zodpovědně nasměrovat budoucnost naší církve.

Váš s požehnáním a láskou

+Simeon
arcibiskup olomoucko-brněnský

V Olomouci dne 31.10.2014