Tisková zpráva ohledně šířeného dopisu vladyky Rastislava

Tisková zpráva olomoucko-brněnské eparchie Pravoslavné církve v českých zemích

V reakci na dotazy pravdivosti dopisu vladyky Rastislava ze dne 7.11. 2014, který byl zveřejněn prostřednictvím Facebookového profilu bratra ing. Petra Klokočky, ve věci údajné nekanonicity  veškerých kroků jeho vysokopřeosvícenosti vladyky Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského a metropolitního správce pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, sdělujeme:

I.

Jedná se o prostý text bez signace autora, který nesplňuje znaky oficiálního “prohlášení Posvátného synodu“. Připomínáme, že Posvátná synoda je kolektivní orgán. Proto pokud se jedná o oficiální vyhlášení, tak je zvykem, že obsahuje podpisy všech členů. Vladykovi Simeonovi není nijak známo, že by Posvátná Synoda jakkoliv zasedala.

II.

Členům naší místní církve v této souvislosti připomínáme prohlášení Ekumenického patriarchátu, naší Matky církve, která nás pojí z celým pravoslavným světem, ze dne 1. 4. 2014:

1. Provedení voleb nového primase církve po odstoupení z trůnu arcibiskupa Kryštofa bylo učiněno bez uznání Ekumenického patriarchátu a dalších pravoslavných církví z důvodu rozpoznaných nekanonických skutků při těchto volbách.

2. Z tohoto důvodu každý běžný úkon této církve učiněný od takto výsledně zvoleného složení hierarchie této církve se stává nekanonickým a neuznaným Ekumenickým patriarchátem.

III.

Obsahová stránka tohoto listu neodpovídá právnímu rámci České republiky. Prohlášení citujeme: “… sú všetky jeho (vl. Simeona) rozhodnutia administratívnej, pracovno-právnej a inej právnej povahy vrátane zvolenia správneho orgánu – Eparchiálneho zhromaždenia Olomoucko-brnenskej eparchie nekanonické a neplatné …” – totiž popírá jak samotnou podstatu českého právního státu, tak i církevní tradici a kánony naší církve. Posvátná synoda, i kdyby její zasedání bylo platné (což není), přesto nemá mandát v rámci Ústavy Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku takto zasahovat do správy jednotlivých eparchií.

S ohledem na velmi nízkou kvalitu uvedeného prohlášení po stránce formálně obsahové, která odporuje kanonické a legislativní praxi, žádáme duchovní a věřící naší církve, aby podobná prohlášení považovali za tendenčně účelovou snahu vyvolat nejednotu v naší eparchii před blížícím se eparchiálním shromáždění.

Vladyka Simeon věří, že eparchiální shromáždění svolané na den 15.11.2014 znovu bratrsky spojí Olomoucko-brněnskou eparchii a zvolí řádné orgány k jejímu platnému ústavnímu fungování. Stejně tak vladyka Simeon všechny ujišťuje, že se intenzivně řeší mezinárodní otázky spojené s naší autokefální Církví a že situace spěje k brzkému vyřešení.

Zprávu vydalo tiskové oddělení Olomoucko-brněnské pravoslavné eparchie dne 9.11.2014