Vyvrácení dezinformací rozšiřovaných o eparchiálním shromádění

Po naší eparchii jsou rozesílány výzvy dvou neoprávněných osob, které chtějí zmařit svolané eparchiální shromáždění. Žádáme tyto osoby, aby zanechaly svého rozkolného počínání a nechaly naši eparchii vykročit na cestu uklidnění a smíření. Eparchiální shromáždění je dle naší církevní ústavy nejvyšším správním orgánem eparchie a je protiústavní bránit jeho svolání. Ti, kteří se snaží svolané shromáždění překazit, se tím vylučují z ústavního pořádku naší církve a staví sami sebe nad ústavu a nad církev. Shromáždění rozhoduje o všech důležitých záležitostech života eparchie a volí si svůj výkonný orgán (eparchiální radu) a navrhuje členy výkonného orgánu sněmu (metropolitní rady). Dosavadním našim členům výkonných orgánům už dávno propadl jejich mandát, a proto vykonávají své funkce nelegitimně. Shromáždění tedy zvolí nové členy těchto orgánů, jak bylo uveřejněno v programu. Tím bude správa naší eparchie vrácena do shody s naší ústavou.

Ohledně falešně vznášených procedurálních námitek ubezpečujeme, že církevní ústava definuje jen tři klíčové požadavky pro platnost vykonaného eparchiálního shromáždění:
1.) aby bylo jeho konání oznámeno s předstihem 14 dnů – to bylo splněno
2.) aby byli řádně pozváni delegáti – to bylo splněno (pozváno 74 delegátů)
3.) aby bylo eparchiální shromáždění svoláno oprávněnou osobou, kterou je podle ústavy eparchiální biskup, – což bylo splněno; eparchiálním biskupem olomoucko-brněnské eparchie je (jak před státní správou, tak i před mateřskou konstantinopolskou církví a většinou ostatních autokefálních církví) jedině arcibiskup Simeon.

Současně s dopisy výše zmíněných dvou neoprávněných osob někdo rozeslal delegátům falešnou informaci, že eparchiální shromáždění je zrušeno. Jednání této utajené osoby je evidentně podvodné. Žádáme delegáty, aby nevěřili lžím, které šíří anonymové nebo neoprávněné osoby.

Ujišťujeme delegáty, že blížící se eparchiální shromáždění je řádně zorganizované, svolané a bude se v sobotu 15. listopadu 2014 konat v Brně (v našem katedrálním chrámu sv. Václava), jak bylo uvedeno na zveřejněné pozvánce (viz zde níže). Vše je připraveno, přijďte a nenechte se zmást.

Upozorňujeme všechny, že ověřené úřední informace jsou k dispozici zde, na oficiálním webu naší eparchie. Tento web je přístupný přes adresu: ob-eparchie.cz nebo přes kratší adresu: eparchie.cz.

Správa webu eparchie.cz