Doplňkové technické informace k eparchiálnímu shromáždění

Důstojní otcové, drahé sestry, bratři,
zasíláme upřesňující organizační informace k pořádání eparchiálního shromáždění dne 15.11. 2014:

1) prot. Josef Fejsák požádal Magistrát města Brna o výjimku z parkování v ulici Gorazdova (vedoucí ve směru na Špilberk) podél chrámu sv. Václava. Delegáti tak mohou parkovat svá vozidla i za značkou zákaz vjezdu. (Viz soubor s fotografiemi místa, kde lze parkovat.)
2) Po skončení jednání eparchiálního shromáždění je pro všechny účastníky připraven společný oběd v prostorách hudební školy sv. Václava.
3) Žádáme všechny účastníky Eparchiálního shromáždění o včasný příchod k registraci.
Prosíme všechny duchovní, aby uvedené informace předali pomocným duchovním (kněžím), diákonům a delegátům.
V případě dotazů či žádosti o informace prosím volejte tel. číslo: 608 415 567
Těšíme se na společné setkání!
S pozdravem Kristus uprostřed nás!
archimandrita Izaiáš