Pokračování jednání biskupů o překonání církevní krize

Vladyka Michal, arcibiskup pražský a českých zemí se dnes (5. května) v monastýru sv. Václava a Ludmily v Loděnicích u Berouna sešel vladykou Simeonem, arcibiskupem olomoucko-brněnským a vladykou Izaiášem, vikárním biskupem šumperským. Na programu schůzky bylo jednání o vyřešení současných problémů v místní pravoslavné církvi.

Vladyka Michal na základě plné moci, kterou obdržel od vladyky Rostislava, zastupoval na tomto rokování posvátný synod, aby s moravskými vladyky pokračoval v jednání započatém 28. dubna t.r. Předmětem společné diskuse bylo zkoumání všech doposavad předložených návrhů. Vladyka Michal, jako statutární zástupce Pravoslavné církve v českých zemích, vydal prohlášení, v němž uznává ministerstvem provedenou registraci vladyky Simeona jako statutáře olomoucko-brněnské eparchie. Přítomní dále vydali společné prohlášení, v němž oznamují, že se obeznámili s návrhy ostatních členů posvátného synodu na řešení situace a projevují vůli pokračovat a dojít k jednotě.

Doklady k výše uvedenému jsou zde přiloženy v PDF: 1.) společné prohlášení biskupů přítomných na schůzce; 2.) plná moc od vladyky Rostislava vladykovi Michalovi; 3.) prohlášení vladyky Michala o uznání registrace vladyky Simeona.