Návštěva divotvorné ikony přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí“ v Brně

Milí bratři a sestry v Kristu,

s radostí v srdci Vám oznamujeme, že naši farnost i naše město stejně jako v minulosti poctila i v těchto dnech svojí návštěvou vzácná a vskutku divotvorná ikona Přesvaté Bohorodice „Obměkčení zlých srdcí“.

Prosme z celého srdce i my, aby Boží Matka obměkčila naše srdce, chránila naše město i jeho lid a utěšila každý zármutek i bolest, neboť Přesvatá Bohorodice nenechá bez odezvy úpěnlivé volání těch, kteří „doufají v její nevýslovné milosrdenství“.

Přílet ikony – foto z pražského letiště:

Ikona-bohorodice-brno

(Více na Na Facebookové stránce brněnské farnosti)