Diákonské svěcení v Jihlavě

Z pověření eparchiálního archijereje Simeona, arcibiskupa olomoucko-brněnského, vykonal jeho vikární biskup vladyka Izaiáš Šumperský diákonskou chirotonii v Jihlavě.

V neděli 23. srpna 2015 zavítal na svou první archijerejskou návštěvu do jihlavské farní kaple sv. Václava a Ludmily, kde před svatou liturgií postřihl bratra Cyrila Bočkareva na žalmistu a posléze na hypodiákona. Následně jej při archijerejské službě vysvětil na diákona.

Byla to zřejmě první chirotonie vykonaná v naší jihlavské pravoslavné kapli od založení zdejší Pravoslavné církevní obce v poválečných letech.

Vladyka Izaiáš ve své závěrečné promluvě zdůraznil skutečnost, že duchovním se u nás nikdo nestává proto, aby panoval a vládl nad lidmi, ale kvůli tomu, aby jim sloužil. Kladl tím nově vysvěcenému diákonu na srdce, že svěcením nebyl vyvýšen nad ostatní, ale byl vyslán, aby se stal jejich služebníkem. Vzorem mu budiž pokora našeho Pána, který pravil, že nepřišel proto, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. (Mat 20,28)

Nakonec jsme vladykovi představili novou mátušku Marii, která mu poděkovala a uctila jej květinami.

Radostnou událost, která dala naší místní pravoslavné církvi dalšího duchovního, jsme zakončili posezením za postně prostřeným stolem v našem archondariku.

Jeho Vysokopřeosvícenosti vladykovi Simeonovi posíláme své díky za udělení svolení a požehnání ke svěcení. Jeho Přeosvícenosti vladykovi Izaiášovi děkujeme, že k nám přijel a žalmistickou chirotesii a následnou diákonskou chirotonii vykonal. Všem přítomným děkujeme za jejich účast a modlitby. Otci Cyrilovi srdečně blahopřejeme a prosíme vás všechny o modlitby, aby byl dobrým duchovním.

Další fotografie jsou na stránkách aktualit jihlavské farnosti.