Svátek Zesnutí přesvaté Bohorodice v Brně

Vladyka Izaiáš Šumperský sloužil spolu s duchovním správcem brněnské církevní obce prot. Jozefem Fejsákem v jihomoravské pravoslavné katedrále. Na největší bohorodičný svátek se zde koná podle jerusalemského zvyku symbolický pohřeb přesv. Bohorodice. Kolem chrámu neslo sloužící duchovenstvo doprovázeno přítomnými věřícími v posvátném průvodu ikonu zesnulé Matky Boží na plátně.

Kéž naše nejdražší Paní a Vládkyně milostivě shlédne na moravskou eparchii a veškerý její Boží lid.