Generální oprava monastýru v Hrubé Vrbce

V monastýru sv. Gorazda v Hrubé Vrbce probíhají rozsáhlé opravy střechy. Jak jsme už eparchii informovali (viz dřívější článek), monastýr se vlivem nedostatečné údržby a zanedbáním oprav dostal v minulém období do stavebně kritického stavu. V těchto dnech tam probíhá kompletní výměna střešní krytiny včetně krovů a zbudování věnce nad obvodovými stěnami. Bez provedení těchto záchranných prací by budově monastýru hrozilo bezprostřední nebezpečí zřícení (jak bylo vidět na vznikajících puklinách obvodových zdí).

Za celou eparchii děkujeme všem, kteří se na záchraně budov podílejí.