Vzpomínka na dětský letní tábor v Jeseníkách

Ohlédnutí za prázdninami

Prázdninový čas znamená nadechnutí se po škole, ale také může znamenat nadšení pro nové události. To vše jsme měli na paměti, když jsme 2.7. začali s „přívesnickým“ letním táborem, který se konal v Horní Lipové u nově vysvěceného chrámu Proměnění Páně.

Myšlenka byla následující – spojit místní děti a  děti rekreantů naší lázeňské obce programem, který v sobě zahrnoval duchovní práci a poznávání malebné horské přírody. Výhodou byl fakt, že děti byly ubytovány a stravovány doma nebo v rekreačních zařízeních a docházely na dopolední a odpolední program. Čímž „týlové“ zabezpečení spočívalo na rodičích a programová náplň na organizátorech z občanského sdružení Kostelík v horách.  Byla to šťastná myšlenka, neboť rodiče si část dne odpočinuli od svých ratolestí a organizátoři nebyli permanentně vytíženi.

S přestávkami podle přílivu dětí trval tábor celé letní prázdniny, čistého času 32 dní. Přínosem bylo, že jednotlivé turnusy měly 4 až 5 dětí a tak byl možný individuální přístup a dostatek času pro každého. Dopolední program většinou obsahoval turisticko-poznávací blok a namátkou můžeme připomenout ty nejzdařilejší akce. Jarmark v Branné nám dal ochutnat atmosféru vesnické oslavy se stánky, atrakcemi či návštěvou minipivovaru. Zážitkem zcela prvním pro mnohé byl pobyt na biofarmě Bobrovník, kde děti dojily ovce, ochutnávaly brynzu a pily žinčicu.

Také orientační závody s plněním biblického kvízu, daly poznat, co v každém je – jak na  těle tak i na duchu. Nezapomenutelná byla také pěší pouť na jarmark do Ramzové, kde jsme v kamenném kostelíku sloužili poutní bohoslužbu. Navštívili jsme překrásný lom Na pomezí i blízké vápencové jeskyně, kde byl autenticky recitován žalm 130 – „Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine“. Samozřejmostí byla i stezka odvahy, která se uskutečnila v noci na sv. Jana a temnotu cesty osvětlovalo dětem množství  svatojánských mušek. Navštívili jsme i místní velmi dobře zásobenou knihovnu (mnohé děti, žel, poprvé), kde obdržely knižní dárky pro radost ze čtení. Vzrušující bylo pátrání na Pyšné louce po zastřelených válečných zajatcích z doby 2. světové války, a tak bychom mohli dále pokračovat.

Odpolední program v první části měl podobu klasického vyučování náboženství. V něm jsme četli z kreslené Bible, učili se duchovní písně a modlitby, divadelně ztvárňovali biblické postavy a vzpomínali život svatého připadajícího na daný den. Učili jsme se pozornosti, která je tak potřebná při modlitbě, hledáním rafinovaně ukrytých korálků a oblíbenou hrou „já-ty“.

Poté v druhé části vzhledem k tropickým teplotám následovala vodní či tenisáková bitva. Některé z dětí si také vyzkoušely průvodcovskou činnost v chrámu, který byl hojně navštěvován turisty, a musely tak prokázat  pravoslavné znalosti při dotazech návštěvníků.

Velkou radost jsme měli také ze křtu jedné z účastnic tábora, která vydržela být s námi celých třicet dní a dočkala se své odměny. Doufáme, že se nám i v příštím roce podaří uskutečnit stejný „přívesnický“ tábor a pokud budete v dalším létě v Jeseníkách, zkuste to s námi taky (mnohých „dětských“ aktivit se účastnili i rodiče).

Za organizátory z Kostelíku v horách a PCO Jeseník
prot. Josef Libor Kratochvíla

2015-07-jeseníky-detsky-tabor