Chrám sv. Barbory v Dolních Kounicích měl svátek své nebeské ochránkyně

V sobotu 5. prosince (ke svátku sv. Barbory) sloužil v Dolních Kounicích vladyka Izaiáš. S ním konali bohoslužbu důstojní otcové: Svatopluk Konstantin Ryška (duchovní správce), Cristian Popescu a Flaviu Badelita. Pravoslavní věřící touto archijerejskou liturgií oslavili chrámový svátek své církevní obce. Duchovnímu správci a všem příslušníkům jeho farnosti blahopřejeme!