Svátek sv. Cyrila a Metoděje v Chudobíně

Aktualizováno 1.8.: přidána fotogalerie

Dne 5. července 2016 se konala v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Chudobíně slavnostní liturgie ke svátku slovanských věrozvěstů. Letos bylo naše setkání o to významnější, že uplynulo 80 let od vysvěcení tohoto krásného chrámu.

Jak známo, na chudobínský chrám přispěl také srbsko-chorvatsko-slovinský král Alexandr, později zabitý při atentátu v Marseilli (chrám je zároveň památníkem; pozn. red.). Rovněž náš první novodobý biskup svatý Gorazd II. měl tento chrám velmi rád, často v něm sloužil a učil místní věřící církevnímu zpěvu.

Letos se zúčastnili věřící české, moravské, ukrajinské i řecké národnosti, přijeli poutníci z církevních obcí Olomouc a Svitavy. Sloužil protojerej Dušan Basil Švábeník, protojerej Petr Novák, protojerej Jiří Kolář, jerej Arkadiusz Skibiński a jerej Mojmír Kříž. Pro nemoc se bohužel nemohl zúčastnit vladyka Simeon, který zde na tento svátek sloužíval v předešlých letech, ale poslal nám pozdravný dopis, který přečetl prot. Basil. Jak se stalo již tradicí, po liturgii se konalo pohoštění z moravských dobrot.

jerej Mojmír

Fotografie chudobínského chrámu: